Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2019-05-28

2019-05-28

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 (§ 12)

Datum för anslags uppsättande: 2019-05-28

Datum för anslags nedsättande: 2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Protokoll kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 28 maj 2019

  

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan