Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 9 april 2018

2018-04-11

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-04-09 §§ 62-90

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-11

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 9 april 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan