Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2019

2019-06-26

Anslag/Bevis

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-06-19, (§§ 69 - 82)

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-19

Datum för anslags nedtagande: 2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

    

Protokoll kommunfullmäktige 19 juni 2019

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan