Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden den 9 april 2018

2018-04-13

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-09 (§ 138 - § 139)

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden den 9 april 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan