Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2019-08-05

2019-08-06

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-05 (§ 208-§ 212)

Datum för anslags uppsättande: 2019-08-06

Datum för anslags nedtagande: 2019-08-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan