Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-08-06

Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-08-06

2018-08-09

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-06 (§ 301-§ 311, § 313-§ 320)

Datum för anslags uppsättande: 2018-08-09

Datum för anslags nedtagande: 2018-08-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan