Sammanträdesprotokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2019-10-08

2019-10-16

Anslag/Bevis

Organ: Bygg- och trafiknämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-08 §§ 35-38

Datum för uppsättande: 2019-10-16

Datum för nedtagande: 2019-11-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2019-10-08

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan