Sammanträdesprotokoll från äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-01-10

2019-01-11

Anslag

Organ: Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 019-01-10 § 1

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-11

Datum för anslags nedtagande: 2018-02-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan