Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 2018-03-27

2018-04-12

Anslag/Bevis

Organ: Styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-01

Förvaringsplats för protokollet: Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Sollentuna kommun, plan 2, Turebergshuset

Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 2018-03-27

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan