Sammanträdesprotokoll från Käppalaförbundet 2018-03-20

2018-04-13

Anslag/Bevis

Organ: Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 §§ 1-15

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sammanträdesprotokoll från Käppalaförbundet 2018-03-20

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan