Sammanträdesprotokoll från Individ- och familjeomsorgsnämnden 2019-07-25

2019-07-26

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-07-25

Datum för anslags uppsättande: 2019-07-26

Datum för anslags nedtagande: 2019-08-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Sammanträdesprotokoll_2019-07-25

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan