Sammanträdesprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2019-01-10

2019-01-11

Anslag/Bevis

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-10 §§ 1-2

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-11

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokollet finns här.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan