Sammanträdesprotokoll Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige 2018-12-18

2019-01-03

Anslag/Bevis

Organ: Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-12-18 §§ 1-20

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-02

Datum för anslags nedtagande: 2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö


Anslag/Bevis

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan