Sammanträdesprotokoll Käppalaförbundet 2018-12-04

2019-01-03

Anslag/Bevis

Organ: Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-12-04 §§ 39-49

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-02

Datum för anslags nedtagande: 2019-01-23

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

 

Anslag/Bevis

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan