Sammanträdesprotokoll från kommunrevisionen

2019-02-06

Organ: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2019-01-30

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-06

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-28

Förvaringslats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Sammanträdesprotokoll kommunrevisionen

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan