Tillkännagivande av äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 juni 2018

Tillkännagivande av äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 juni 2018

2018-06-13

Dag: Måndag den 18 juni 2018

Tid: kl 16:30

Plats: Kommunhuset i Märsta, lokal Matsilver

Föredragningslista äldre- och omsorgsnämnden 2018-06-18

Sigtuna kommun  bjuder in allmänheten att vara med under en frågestund på ca 15 minuter vid inledningen av kommunens nämndsammanträden. I övrig hantering av ärenden är mötet slutet.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan