Tietosuoja-asetus-GDPR

Sigtunan kunta huolehtii henkilötiedoistasi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain mukaisesti.

Suojattu henkilöllisyys

Jos henkilötietosi on suojattu (joko salassapitomerkinnällä, väestökirjanpitotietojen ennalleen jättämisellä tai tekaistuilla henkilötiedoilla), sinun ei pidä käyttää Sigtunan kunnan e-palveluja tai Facebookia tai lähettää meille sähköpostia. Tällöin on turvallisinta soittaa meille, jolloin voimme varmistaa henkilöllisyytesi Bank-ID-tunnuksesi avulla.

Henkilötietovastaava

Sigtunan kunta (jokainen lautakunta erikseen) on henkilötietovastaava, kun käsittelemme henkilötietoja kunnan toiminnassa ja myös tällä verkkosivustolla.

Sigtunan kunnassa työskentelee tietosuoja-asiamies, jonka tärkeimpänä tehtävänä on valvoa sitä, että Sigtunan kunta noudattaa tietosuoja-asetusta ja antaa tähän liittyviä neuvoja. Tietosuoja-asiamies on tavoitettavissa kunnan vaihteen kautta numerosta: 08-591 260 00.

Mitä ovat henkilötiedot?

Vastaus: kaikenlaista ”perustavaa” tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää elossa olevaan fyysiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi: nimi, henkilötunnus ja asiakasnumero, valokuvat ja kiinteistötunnus sekä puhelinnumero.

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat esimerkiksi: terveystiedot, uskonto, rikosrekisteri sekä geneettiset ja biometriset tiedot (sormenjäljet, ääni jne.).

Tavallisesti tiedot noudetaan suoraan sinulta, mutta Sigtunan kunta voi joskus myös vastaanottaa, täydentää ja käsitellä tietoja muista lähteistä kuten viranomaisten rekistereistä tai muista yksityisistä ja julkisista rekistereistä, esim. Veroviraston väestökirjanpito, saatuja tietoja. Saatamme myös nauhoittaa tai muulla tavoin dokumentoida kanssasi käymämme viestinnän pystyäksemme täyttämään velvollisuutemme sinua kohtaan.

Kuka saa nähdä henkilötietosi?

Ainoastaan Sigtunan kunnan asianomaisella käsittelijällä on valtuudet saada henkilötietosi nähtäväkseen. Henkilötietojasi saattaa käsitellä joskus myös niin kutsuttu henkilötietoavustaja, usein alihankkija, joka auttaa meitä kommunikoinnissa kanssasi, esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • hoito- ja hoivapalvelujen IT-järjestelmät, joita käytetään tietojen kirjaamiseen potilaskertomuksiin
 • opettajien ja oppilaiden vanhempien väliseen viestintään tarkoitetut oppimisportaalit

Henkilötietoavustaja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, jota varten henkilötietosi on kerätty.

Mitä henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Keräämiämme ja meille luovuttamiasi henkilötietoja saatetaan luovuttaa edelleen niille viranomaisille, jotka tarvitsevat niitä pystyäkseen täyttämään kanssasi solmitun sopimuksen mukaiset velvoitteensa, oikeudellisen velvoitteensa (esim. arvosanan antaminen oppilaalle lain mukaisesti) tai hoitamaan yleisesti kiinnostavan tehtävän (esim. määräys) tai viranomaisvallankäyttöön liittyvän tehtävän, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, esimerkiksi:

 • rakennuslupa-asian käsittely
 • kun oppilas haluaa vaihtaa koulua
 • vesitoimitus asuntoosi
 • kotipalvelun hakeminen

Julkisuusperiaate

Sigtunan kunta on julkinen viranomainen, mikä merkitsee sitä, että kaikki meille lähetettävät tiedot ovat yleisiä asiakirjoja. Kuka tahansa voi pyytää saada yleisen asiakirjan nähtäväkseen, mutta ennen asiakirjan luovuttamista kunnan on varmistettava, ettei sen sisältöä ole suojattu jollakin erityisellä määräyksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi suojatut henkilötiedot (jolloin asiakirjaa ei saa luovuttaa) tai jos asia koskee valtakunnan turvallisuutta.

Tietyntyyppisiä asiakirjoja säilytetään (arkistoidaan) eripituisia aikoja – tai ikuisesti – voimassa olevien arkistointimääräysten mukaisesti.

Mikä on rekisteriote?

Kunta on velvollinen antamaan sinulle tietoa käsittelemistämme sinua (tai lastasi, jonka lainmukainen huoltaja sinä olet) koskevista henkilötiedoista, kun teet meille ”pyynnön saada käsittelemämme henkilötiedot tietoosi” (katso alla). Saat siinä tapauksessa tietää seuraavat asiat pyynnöstäsi riippuen:

 • missä lautakunnassa tietosi on rekisteröity
 • mitä tietoja rekisteröidystä henkilöstä käsitellään ja kuinka kauan tietoja säilytetään
 • mistä tiedot on noudettu
 • tietojen käsittelyn tarkoitus
 • keille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille tietoja luovutetaan

Voit esittää pyyntösi henkilökohtaisesti Sigtunan kunnan yhteydenottokeskukseen (Kontaktcenter). Pyyntösi sisältää tällöin esimerkiksi nimesi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi ja sen pitää olla allekirjoitettu. Sinun pitää sen vuoksi pystyä esittämään voimassa oleva todistus henkilöllisyydestäsi, kuten passi, ajokortti tai henkilöllisyystodistus. Sigtunan kunta voi lähettää rekisteriotteen myös väestökirjanpito-osoitteeseesi, jos todistat henkilöllisyytesi Bank-ID-tunnuksella ollessasi yhteydessä kuntaan.
Kunnan tulee koota rekisteriote viipymättä – normaalisti viimeistään 1 kuukauden kuluessa. Rekisteriotteen saaminen ei maksa mitään, muutoin kuin tietyissä erityistapauksissa.

Tietosuojalainsäädännöllä vahvistetaan rekisteröityjen henkilöiden oikeuksia seuraavasti:
Sigtunan kunta on velvollinen rekisteröidyn henkilön sitä pyytäessä mahdollisimman pian korjaamaan, estämään tai poistamaan sellaiset henkilötiedot, joita ei ole käsitelty tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Jos olet jostain syystä sitä mieltä, että kunta käsittelee henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit pyytää kuntaa korjaamaan henkilötietosi. Kunnan on sen jälkeen välittömästi selvitettävä, ovatko huomautuksesi aiheellisia, ja mikäli näin on, korjattava virheet mitä pikimmin.

Jos Sigtunan kunta joutuu tietoturvaloukkauksen tai muun henkilötietoja loukkaavan tapahtuman kohteeksi ja jos henkilötietojen vuotamisesta aiheutuu esimerkiksi identiteettivarkauden, petoksen tai muun vahingon vaara, asiasta on ilmoitettava rekisteröidylle henkilölle.

Ruotsissa EU:n tietosuoja-asetusta täydennetään Ruotsin tietosuojalailla.

Voit kääntyä Integriteettisuojaviranomaisen (Tietosuojan tarkastuslaitos) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. puoleen, jos Sigtunan kunta on mielestäsi tehnyt virheen henkilötietojen käsittelyssä.

Sigtunan kunnalla voi olla henkilötietojen käsittelyssä myös jokin muu tarkoitus, esimerkiksi:
Jos Sigtunan kunta haluaisi käyttää henkilötietojasi esimerkiksi markkinoinnissaan, sinulta pyydetään siihen erillinen suostumus (hyväksyntä). Sama koskee henkilötietojen mahdollista luovuttamista kolmannelle osapuolelle.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi