Samråd

Sigtuna kommun ingår i finskt förvaltningsområde och det innebär att finska invånare har rätt till samråd gällande deras behov, önskemål och rättigheter. Alla kommuntjänstemän från olika förvaltningar och politiker är välkomna att närvara på dessa samråd för att få inblick i de finska invånarnas situation.

Samråd

Projektledaren leder samrådsmötet och representanter från finska föreningar, kommunbor och tjänstemän från olika förvaltningar får en möteskallelse med en dagordning. Temat varierar efter behov och tillfrågan.

Anteckningar från samråden

2019-02-19 Pdf, 200 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Ny minoritetslag 2019

Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De finskspråkiga i Sigtuna kommun får en utökad rättighet till strukturerad dialog.

Kommuner som ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden får:

 • utökad informationsskyldighet
 • utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
 • utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
 • skyldighet att anta mål och riktlinjer på minoritetsarbetet
 • utökad skyldighet att tillhandahålla förskola på finska, meänkieli och samiska samt skydighet att informera vårdnadshavare om detta

utökad skyldighet att:

 • tillhandahåll äldreomsorg på de minoritetsspråk som kommunen ingår i förvaltningsområde för
 • tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har tillgång till personal som kan språken
 • informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
 • beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Samråd 2024

 • 11 april: Barn och ungdomsfrågor
 • 15 maj: Äldrefrågor
 • 7 november: Äldrefrågor

Tid: 17.30-20.00

Plats: Kommunhuset, Södergatan 20, Märsta

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi