Mitä ovat kansalliset vähemmistöt?

Ruotsissa, Tukholman läänissä ja Sigtunan kunnassa on aina puhuttu useita eri kieliä ja eri kulttuurit ovat eläneet rinnakkain. Kansalliset vähemmistöt ovat kansanryhmiä joita yhdistää kieli, kulttuuri sekä perinteet, ja ne ovat historiallisesti asuttaneet Ruotsia pitkiä aikoja. Kansallisilla vähemmistöillä on erityisen vahva asema vähemmistölain perusteella.

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Valtiopäivät tunnusti vuonna 1999 viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä.
Kansallisten vähemmistöjen oikeudet ja kansallisten vähemmistökielten edistäminen on integroitu osa Ruotsin ja Sigtunan kunnan työstä ihmisoikeuksien puolesta.

Kansallisten vähemmistöjen liput ja symbolit. Oikealta vasemmalle: saamen lippu, meänflaku, juutalainen menora, ruotsinsuomalaisten lippu ja romanien lippu.

Kansallisten vähemmistöjen liput ja symbolit. Oikealta vasemmalle: saamen lippu, meänflaku, juutalainen menora, ruotsinsuomalaisten lippu ja romanien lippu. Kuva: Kungliga biblioteket/Kuninkaallinen kirjasto

Kansalliset vähemmistöt Ruotsissa

Kansalliset vähemmistöt on ryhmiä:

 • joilla on yhteinen kieli, kulttuuri tai muita perinteitä
 • jotka ovat määrältään vähemmistöasemassa suhteessa muuhun väestöön
 • joilla ei ole valta-asema yhteiskunnassa
 • jotka itse määrittelevät olevansa kansallinen vähemmistö ja täten haluavat säilyttää ja kehittää identiteettiään (oma identifikaatio)
 • joilla on historialliset ja pitkäaikaiset siteet Ruotsiin (tällä hetkellä: kansanryhmät, jotka ovat eläneet Ruotsissa ennen 1900-luvun vaihdetta).

Valtiopäivät tunnustivat kansalliset vähemmistöt 2. Joulukuuta 1999 ja hallitus allekirjoitti 9. Helmikuuta 2000 Euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä koskevan puitesopimuksen.

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat:

 • ruotsinsuomalaiset
 • tornionlaaksolaiset
 • saamelaiset
 • romanit
 • juutalaiset.

Saamelaiset ovat myös Ruotsin alkuperäiskansa.

Viisi kansallista vähemmistökieltä

Kansallisia vähemmistökieliä ovat kielet,

 • joita on historiallisesti puhuttu kauan Ruotsissa
 • joita puhuu lukumääräisesti pienemmät ihmisryhmät verrattuna muuhun väestöön
 • jotka ovat erilaisia kuin enemmistökieli ja joiden ei katsota olevan murteita tai siirtolaiskieliä

Kansallisia vähemmistökieliä suojellaan, jotta Ruotsi voisi varmistaa kielien jatkuvuuden elävinä kielinä yhteiskunnassa.

Valtiopäivät tunnusti samanaikaisesti sekä kansalliset vähemmistökielet että kansalliset vähemmistöt. Hallitus allekirjoitti 9. helmikuuta alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan.


Kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa ovat:

 • suomi
 • meänkieli
 • saame
 • romanikieli
 • jiddisch

Saame ja romanikieli ovat yhteisnimikkeet useille eri kielille. Suurimmat saamen kielet ovat pohjoissaame, eteläsaame ja luulajansaame. Suurimmat romanikielet Ruotsissa ovat arli, kalderash, kalé, lovari ja ruotsin romanikieli.

6. helmikuuta – Saamelaisten kansallispäivä 24. helmikuuta – ruotsinsuomalaisten päivä 27. helmikuuta – meänkielen päivä 8. huhtikuuta – kansainvälinen romanipäivä 9. huntikuuta – Mikael Agricolan ja suomen kielen päivä kesäkuun 2. lauantai – kansainvälinen saunapäivä 15. heinäkuuta - tornionlaaksolaisten päivä 9. elokuuta – kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä syys-/lokakuu – Rosh hashana 23.9.2025 29. syyskuuta – matkustavaisten päivä Joulukuu – Chanukka 8.12.2023, 26.12.2024, 15.12.2025

Sigtunan kunta suojelee ja edistää kansallisten vähemmistöjen kulttuureja muun muassa huomioimalla nämä juhlapäivät.

Kansallisten vähemmistöjen oikeudet

Kansainvälinen oikeus

Ruotsissa kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten suojelu perustuu kansainväliseen oikeuteen. Kansallisten vähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Kolme tärkeintä kansainvälistä sopimusta ovat:

 • Euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä koskeva puitesopimus.
 • Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja.
 • YK:n lasten oikeuksien sopimus.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista on erityisen tärkeä Saamelaisille alkuperäiskansana.

Ruotsin oikeus

Ruotsi on sisällyttänyt kansallisten vähemmistöjen ihmisoikeudet moniin eri lakeihin.

Tärkeimmät lait Ruotsissa ovat:

 • vähemmistölaki
 • kielilaki
 • koululaki
 • sosiaalipalvelulaki
 • kirjastolaki.

Vähemmistöpolitiikan osatavoitteet

Hallitus on esittänyt vähemmistöpolitiikalle kolme osa-aluetta. Nämä ovat:

 • kansallisten vähemmistöjen tasa-arvoisuus ja syrjinnän vastustaminen
 • kansallisten vähemmistöjen tehokas vaikuttaminen ja osallisuus päätöksiin
 • lasten ja nuorten vähemmistökielten oppiminen, kehittäminen ja käyttö, tavoitteena kielten säilyminen elävinä Ruotsissa.

Sigtunan kunnan toimintasuunnitelma kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Kuntien tulee vähemmistölain perusteella muodostaa tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen uudesta toimintasuunnitelmasta vähemmistöpoliittiselle työlle.

Tästä voit lukea lisää Sigtunan kunnan toimintasuunnitelmasta kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä Linkki toiselle sivustolle.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi