Esikoulusta, päivähoidosta perittävä maksu

Kunnassamme noudatetaan enimmäismaksusääntöjä. Lapsi 1 on aina nuorin sijoitettu lapsi, lapsi 2 seuraavaksi nuorin ja niin edelleen. Kun tulot ovat korkeintaan 47 490 kruunua kuussa, kotitaloudelta veloitetaan kiinteä prosenttimäärä kotitalouden bruttotuloista kuukaudessa. Kun tulot ovat yli 47 490 kruunua, veloitetaan kiinteä summa. Neljännestä lapsesta lähtien ei peritä maksua.

Lapsista perittävä maksu

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan perheen kuukausitulojen perusteella.
Tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • eläke (ei lapseneläke)
 • lapsen hoitoavustus
 • sairauskorvaus
 • vanhempainraha
 • työttömyyskorvaus
 • koulutusavustus
 • perheavustus
 • tietyt elinkeinotoiminnasta saadut tulot

Seuraavat tuet ja avustukset eivät ole tuloja:

 • asuntoavustus
 • lapsilisä, monilapsikorotus
 • toimeentulotuki
 • elatusavustus tai elatustuki
 • opintoraha

Jos perheen kuukausitulot ovat 47 490 kruunua tai enemmän, peritään enimmäismaksu.

Jos perheen kuukausitulot ovat alle 47 490 kruunua, maksu peritään eri prosenttimäärien mukaan.
Prosenttimäärät määräytyvät:

 • Sen mukaan, montako lasta perheessä on. Jos lapsia on enemmän kuin kolme, maksu peritään kolmesta nuorimmasta. Nuorin lapsi lasketaan lapseksi numero 1.
 • Sen mukaan, käyvätkö lapset esikoulua vai vapaa-ajankotia.


Lapset esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa

Lasten lukumäärä

Kuukausitulot alle 47 490 kruunua

Kuukausitulot 47 490 kruunua tai enemmän (enimmäismaksu)

Lapsi 1

3 prosenttia tuloista

1 425 kruunua

Lapsi 2

2 prosenttia tuloista

950 kruunua

Lapsi 3

1 prosentti tuloista

475 kruunua


Lapsi koulupäivähoidossa (vapaa-ajankoti)

Lasten lukumäärä

Kuukausitulot alle 47 490 kruunua

Kuukausitulot 47 490 kruunua tai enemmän (enimmäismaksu)

Lapsi 1

2 prosenttia tuloista

950 kruunua

Lapsi 2

1 prosentti tuloista

475 kruunua

Lapsi 3

1 prosentti tuloista

475 kruunua


Toimita tiedot tuloistasi kunnalle
Oikean maksun määräämiseksi on tärkeää, että toimitat tiedot perheesi tuloista kunnalle. Muussa tapauksessa sinulta peritään enimmäismaksu.

Lue tästä ruotsiksi Avgifter och regler 2019 Pdf, 458.1 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi