Vanhustenhuolto

Vanhustenhuoltoa tarjotaan 65 vuotta täyttäneille joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä askareista. Apu ja tuki jota voi anoa on esimerkiksi kotipalvelu, päivätoiminta tai erityisasunto. Suomenkielisillä kuntalaisilla on oikeus suomenkielliseen vanhustenhuoltoon.