Klagomål som rör livsmedel - Anmälan

Med denna e-tjänst kan du anmäla brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker som du som konsument upptäckt/misstänker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor.

Du skickas nu vidare till https://e-bmf.sigtuna.se/klagomal.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.