Bygglov - Ansökan PDF

Huvudregeln är att bygglov krävs vid ny-, om- eller tillbyggnad, anläggningar och skyltar. Det finns olika typer av bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov och marklov.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.760b3e0316cd823d65d1ab56/1621518503956/Ans%C3%B6kan%20om%20bygglov.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.