Barn och utbildning

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning

Sök inom självservice

 1. Barn och utbildning

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 2. Barn och utbildning

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 3. Barn och utbildning

  Skadeanmälan och olycksfall

 4. Barn och utbildning

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 5. Barn och utbildning

  Blankett för uppsägning. Använd gärna vår e-tjänst

 6. Barn och utbildning

  Blankett för överlämning skolbyte

 7. Barn och utbildning

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola

 8. Barn och utbildning

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

 9. Barn och utbildning

  Här kan du beställa betygskopior för gymnasie, komvux och för SFI.

 10. Barn och utbildning

  Nyanlända elever- här anmäler du ditt barn till skolan

 11. Barn och utbildning

  Digital tjänst

 12. Barn och utbildning

  Digital tjänst som loggas i Mina sidor

 13. Barn och utbildning

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 14. Barn och utbildning

  Denna tjänst är till för dig som önskar ett vårdnadshavarkonto till Sigtuna kommuns skolsystem och som inte kan använda eller inte har ett svenskt bankID eller e-legitimation.

 15. Barn och utbildning

  Anmälan och avanmälan modersmålsundervisning

 16. Barn och utbildning

  E-tjänst för grundskola och grundsärskola

 17. Barn och utbildning

  E-tjänst

 18. Barn och utbildning

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 19. Barn och utbildning

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 20. Barn och utbildning

  Blankett om ansökan modersmål. Använd gärna vår e-tjänst

 21. Barn och utbildning

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 22. Barn och utbildning

  Överlämning förskola och förskoleklass

 23. Barn och utbildning

  Överlämning förskola och förskoleklass

 24. Barn och utbildning

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 25. Barn och utbildning

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 26. Barn och utbildning

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 27. Barn och utbildning

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.