Sätunaskolan. Foto: Rosie Alm

Sätunaskolan

Om skolan

Välkommen till Sätuna skola, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Anneli Hultin

Välkommen till Sätuna skola

Vi är en skola med ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Välkommen!

Välkommen till Sätunaskolan. Vi är en skola med ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger belägen i centrala Märsta nära buss- och tågstation.

Sätunaskolan är en skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. På vår skola ska eleverna få goda kunskaper i en stimulerande miljö. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Sätunaskolan ska vara en trivsam och trygg arbetsplats för både elever och personal, en plats där alla är medskapande till utveckling och lärande.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

 • 13 november 2020
  Rektorn informerar

  Rektorsbrev november

  Till alla vårdnadshavare med barn på Sätunaskolan. Vi har kommit en bit in i november månad och sista delen av höstterminen.

 • 25 september 2020
  Rektorn informerar

  Rektorsbrev september

  Till alla vårdnadshavare med barn på Sätunaskolan.