Civilt försvar

Civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är en verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilliga organisationer.

Varför har vi återupptagit planeringen av det civila försvaret?

Försvaret av Sverige bygger på modellen Totalförsvar, med både ett civilt och ett militärt ansvar. Det gör att vi behöver planera inför det ansvar Sigtuna kommun inom ramen för det civila försvarsansvaret.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Vad är civilt försvar och totalförsvar?

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet. Målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Totalförsvar består av det civila försvaret och det militära försvaret och är tillsammans all den verksamhet som ska bedrivas om det råder höjd beredskap.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.