Brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Vad menas med brandfarliga och explosiva varor?

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering av vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Brandkåren Attunda svarar för tillsyn av anläggning som hanterar brandfarliga och explosiva varor likväl som handläggning av tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. För mer infromation besök Brandkåren Attundas hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för sprängämnen eller fyrverkeriföräljning

Om du ska söka tillstånd till hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar ska du ansöka om tillstånd hos Brandkåren Attunda.

Mer information om detaljer som ansökningsblanketter, avgifter med mera finns på Brandkåren Attundas hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.