SSPF

SSPF är en form av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fältare. Syftet är att samarbeta kring barn/ungdomar där det finns oro för exempelvis kriminalitet eller droger.

Varför behövs SSPF?

Ibland är det många som är oroliga för ett barn eller ungdom och som kan behöva samarbeta och hjälpas åt för att det ska gå bra. Det kan då finnas behov av att olika funktioner inom kommunen tillsammans kan prata om vad som kan göras och kunna ha ett informationsutbyte med varandra i förebyggande syfte. Med en samsyn kan vi professionella i ett tidigt skede erbjuda bättre hjälp och stöd.

Vem kan vara aktuell?

Barn- och ungdomar i åldern 12-21 år som riskerar att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Till exempel:

  • barn/unga som vistas i riskmiljöer där det finns kriminalitet eller droger
  • barn/unga som har ett kriminellt beteende eller missbruk

Så går det till

Det är personal från skola, socialtjänst, polis eller fältare som tar initiativ till ett SSPF-möte. Kontakt tas med vårdnadshavare som behöver skriva under en samtyckesblankett som gör det möjligt för att kunna utbyta information.

När samtycket är påskrivet bjuder koordinator för SSPF in de professionella till ett möte. Under mötet diskuteras vad som behöver göras och av vem. Det som bestäms skrivs ned i en åtagandeplan och vårdnadshavarna informeras. Vid behov följs åtagandeplanen upp .

Vill du veta mer?

Har du frågor och funderingat är du välkommen att kontakta SSPF-koordinatorerna via kontaktcenter@sigtuna.se eller 08-591 26000

Ungdomar i skolmiljö som går och pratar med varandra.

Foto: Lieselotte Van Der Meijs/Johnér

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.