Samverkan kommun och polis

Sigtuna kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna, har tecknat en gemensam överenskommelse för att minska brotten och öka tryggheten i Sigtuna kommun.

Samverkansöverenskommelse

I Sigtuna kommun samarbetar vi med polisen för att hjälpa varandra samt dra nytta av varandras kunskap. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam lägesbild och prioriterat olika samverkansområden. I lägesbilden har framkommit vilka platser i kommunen som är otryggast och därför ska ges särskillt fokus.
I lägesbilden har även olika samverkansområden som bör prioriteras för att öka tryggheten och minska brotten identifierats (se nedan).

 • Otrygga platser
  Omfattar insatser mot våldsbrott, narkotikabrott, ordningsstörningar och hotfulla beteenden.
 • Ungdomsgäng
  Omfattar insatser mot ordningsstörningar i framförallt ungdomssamlingar, skadegörelse och trafikbrott.
 • Kriminella nätverk
  Omfattar insatser mot kriminella nätverk från att etablera sig i kommunen samt insatser mot kriminella som vistas i ungdomsmiljöer.
 • Tystnadskultur
  Omfattar insatser för att bryta tystnadskulturer inom grupper som har en låg anmälningsbenägenhet och förtroende för de myndigheter som utövar brottsutredningar och upprätthållande av den allmänna ordningen.

Arbete och uppföljning

Till samverkansöverenskommelsen följer en åtgärdsplan som beskriver vilka insatser som ska genomföras och en handlingsplan för hur arbetet ska följas upp och utvecklas.

Lokalpolis i Trygghetscenter

Lokalpolisen i Sigtuna kommun verkar för att sammarbeta med kommunens förvaltningar för att bättre kunna fånga upp de som är på väg in i kriminalitet eller de som redan är där. 

Lokalpolisen utgår från polisstationen i Sollentuna men sitter så ofta det är möjligt samlokaliserad med kommunens resurser och Attunda räddningstjänst i Trygghetscenter, i Märsta centrum. Det är en bra utgångspunkt för att arbeta närmare kommunens förvaltningar och bolag, men även näringslivet och på så sätt kunna hjälpas åt i det brottsförebyggande och brottshanterande arbetet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.