Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Sigtuna kommun är ett forum för en bred samverkan i det brottsförebyggande arbetet.

Innehåll på denna sida

Uppdrag

Rådet ska vara av strategisk karaktär och ha en inriktning mot lokala behov och fokusera på att genom konkreta handlingsplaner och åtgärder, informationsinsatser, kampanjer etc. verka för ökad trygghet och brottsförebyggande verksamhet i kommunen.

Sammansättning

Brottsförebyggande rådet består av dessa ledamöter:

  • Brandchef Märsta brandsstation
  • Vd för AB Sigtunahem
  • Kommunpolis lokalpolisområde Sollentuna
  • Kommunpolis Gränspolisen Arlanda
  • Kommunens kommunikationschef
  • Biträdande kommundirektör
  • Trygghets- och säkerhetschef
  • Förvaltningscheferna från barn- och ungdomsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, individ och famileomsorgsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen .

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.