Arbete mot våldsbejakande extremism

Sigtuna ska vara en öppen och demokratisk kommun där extremistiska värderingar tidigt förebyggs, identifieras och hanteras.

Vad är våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Extremism och våldsbejakande extremism har länge förekommit i Sverige. Det gäller i första hand våldsbejakande politisk höger- och vänsterextremism. På senare tid har även olika former av religiös våldsbejakande islamistisk extremism uppmärksammats i många kommuner.
För mer information se Center för våldsbejakande extremisms (cve) kunskapsbank.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så arbetar kommunen mot våldsbejakande extremism

Människor ansluter till extremistiska grupper av orsaker som går att finna på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. På varje nivå finns situationer, tillstånd eller handlingar som kan leda kommuninvånare närmare extremistiska grupper. Motsatserna till dessa situationer, tillstånd och handlingar leder följaktligen kommuninvånare längre bort från extremistiska grupper.

Sigtuna kommuns förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism är centrerat kring att kommunens verksamheter ska vara medvetna om vilka dessa situationer, tillstånd och handlingar är och i sin verksamhet och sitt ansvarsområde bidra till att föra kommuninvånarna längre bort från extremism och inte närmare.

Kommunens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en fastställd handlingsplan för att arbeta mot våldsbejakande extremism i alla berörda förvaltningar och bolag. Handlingsplanen syftar primärt till att skapa ett effektivt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Den rymmer också grundläggande riktlinjer för en reaktionsplan om en akut situation uppstår.

Nationell samverkan mot våldsbejakande extremism

Sigtuna kommun samverkar med en rad myndigheter i frågan, bland annat center mot våldsbejakande extremism (cve)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en kontaktpunkt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.