Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill få ett sammanhang, och delta i samhället utan att känna press att deltaga eller prestera så finns det verksamheter under arbetslika former som erbjuder ett socialt sammanhang och möjlighet att bidra till samhället. Insatserna regleras i Socialtjänstlagen (SoL).

Innehåll på denna sida

Sysselsättning

För dig som behöver en meningsfull sysselsättning men har svårigheter att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen har flera sysselsättningsverksamheter där arbetsuppgifterna kan variera från enklare till mer avancerade utifrån din förmåga och dina mål. I en sysselsättning ges insatser som stödjer dig i att skapa/utveckla dina resurser. Du som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om den här insatsen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.