Månadsuppföljning av utförd tid samt fakturahantering privata utförare hemtjänst

Varje månad ska en uppföljning av den utförda- och beställda tiden göras som blir ett underlag för fakturan till kommunen för privata utförarna.

Sammanställning av utförd/beställd tid månadsvis

Privata utförarna ska inrapportera första vardagen i månaden före 13.00 utförd tid till myndighetsenheten.

Utförda tiden sammanställs av controller på myndighetsenheten och markerar större avvikelser.

Respektive biståndshandläggare granskar underlaget.

Underlaget skickas till utföraren som förberder sig inför uppföljningsmöte genom att kommentera orsaker till avvikelserna på utförd/icke utförd tid.

Uppföljningsmöte

På uppföljningsmöte deltar:

  • Beställare
  • Utförare
  • Controller

Mötena utgår från satt tidplan.

Om utförare har förhinder skall det utses en representant som kan gå istället

Under mötet diskuteras avvikelser angående tider hos brukarna.

Vid problem med tidsregistrering kan justering ske vid sittande möte. Den skall dock efterregistreras och skickas till beställare.

Myndighet beslutar om godkännande av tid som överstiger beställt tid skall ersättas eller ej.

Sammanställning

Efter möte sammanställer controller den godkända tidsredovisningen. Denna ligger som underlag för den externa utförarens faktura.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.