Ledsagning

Ledsagning är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med ledsagningen är att göra det möjligt att till exempel träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. All ledsagarservice sker utanför din bostad och handlar därmed om att ge stöd och hjälp från en punkt till en annan.

Vill du ansöka om att få ledsagning?

Längre ned på denna sida under relaterad information kan du klicka dig vidare för att veta hur du gör för att ansöka om att få en kontaktperson.

Vill du bli ledsagare?

Som Ledsagare följer du till och från aktiviteter eller är ett stöd under själva aktiviteten för personer med en funktionsnedsättning.

Syftet med uppdraget är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Det är viktigt med personlig anpassning efter kundens individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara läkarbesök, bio, promenader, fika eller att följa med att träna/simma.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.