Avlösarservice i hemmet i hemmet

Avlösarservice i hemmet är till för dig som ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående så att du kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad är en avlösare?

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående så att du kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. Du kan göra en så kallad begäran, det vill säga en ansökan, om en avlösare. Du kan få stödet av avlösaren både regelbundet och tillfälligt.

Vem kan få avlösarservice?

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet.

För att beviljas avlösarservice måste den som lämnat en så kallad begäran ha en tillhörighet till någon av personkretsarna inom LSS.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.