Råd och stöd om barn och ungdomar

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller upplever du att det är mycket konflikter hemma?

Råd och stöd om barn 0–6 år

Du som har mindre barn eller väntar barn är välkommen att kontakta kuratorerna på familjecentralen. Du kanske känner oro över ditt barn eller din situation som förälder? Ta kontakt med oss, så träffas vi för ett eller flera samtal!

Råd och stöd om barn och ungdomar

Du som har barn i åldrarna 7 till 20 år är välkommen att kontakta oss på öppenvården för att få råd och stöd i ditt föräldraskap. Vi vänder oss till barn, ungdomar och deras familjer/nätverk och arbetar för att skapa en god relation, tillit och förtroende till varandra samt för en positiv förändring i familjen.

Vilket stöd kan jag få?

Vi erbjuder stöd, råd och behandling beroende på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. Vi sätter alltid barnets eller ungdomens bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs. Ni kan komma till oss men vi erbjuder också stöd i er hemmiljö.

Det kan t.ex. handla om:

  • Relationer – barn och ungas relationer till dig som förälder och andra vuxna. Kan t.ex. vara vid en skilsmässa eller separation.
  • Beroendeproblematik – när någon i familjen dricker mycket alkohol, tar droger eller spelar för mycket.
  • Konflikter– när ni i familjen har problem med ilska, aggressionsproblem eller utåtagerande beteende och behöver vägledning.
  • Psykisk ohälsa – när någon i familjen mår dåligt.

Eller övriga problem och oro som handlar om barn och ungas mående.

Barn som sitter på pappas axlar

Fotograf: Mostphotos

Hur ansöker jag om stöd?

Du kan kontakta oss för rådgivning. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra och tillsammans gör vi en planering för hur behandlingsarbetet ska utformas.

Telefon: 08-591 26726
E-post: oppenvarden@sigtuna.se

Våra insatser är frivilliga och kostnadsfria.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Här tar vi del av modern forskning samt varandras erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi kring vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen.

Här kan du läsa mer om våra aktuella föräldraträffar och gruppverksamheter

En mamma som kramar om sin son

Fotograf: Matton bildbank

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.