Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Som förälder till ett adopterat barn har du samma skyldigheter som för ett biologiskt barn. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. En adoption kan aldrig hävas.

Adoption är alltid till för barnet och en möjlighet för ett barn som behöver nya föräldrar och en ny familj. Den vanligaste formen av adoption i Sverige är internationell adoption, det vill säga att man adopterar ett barn från ett annat land. När barn adopteras inom Sverige kallas det nationell adoption.

Vem kan adoptera?

Du kan ansöka om adoption som gift och som registrerad partner, men även som ensamstående. Du måste ha fyllt 18 år. Det första steget är att boka ett informationssamtal hos oss. På mötet får du grundläggande information om hur det går till att adoptera.

Internationell adoption

Föräldrautbildning

Om du vill adoptera ett barn från utlandet är det andra steget att gå en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med utbildningen är att du får möjlighet att noga tänka igenom ditt beslut och få kunskap om vad det innebär att vara adoptivförälder.

Ansökan om medgivande

Efter avslutad föräldrautbildning skickar du in din ansökan om medgivande för att ta emot ett utländskt barn. Du skickar ansökan till den kommun där du är folkbokförd, tillsammans med en kopia av intyget från föräldrautbildningen.

Medgivandeutredningen

Familjerätten kommer sedan att kontakta dig för en planering av medgivandeutredningen. Om du eller ni uppfyller förutsättningarna för adoption inleder vi en medgivandeutredning. Vi utreder då er lämplighet för att ta emot ett barn för adoption. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Vi träffas för intervjuer, nätverksmöte och gör hembesök. Det är socialnämnden som sedan fattar beslut om adoption. Du kan överklaga beslutet.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats kan du läsa mer om internationella adoptioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Auktoriserade adoptionsorganisationer

Internationell adoption förmedlas av auktoriserade adoptionsorganisationer. Det är de som förmedlar ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Adoptionscentrum (AC): http://www.adoptionscentrum.se/ Länk till annan webbplats.

Barnen Framför Allt (BFA): www.bfa.se/ Länk till annan webbplats.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan du läsa mer om adoptionsorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskild adoption

I undantagsfall kan man adoptera ett barn från utlandet utan en adoptionsorganisation. Det krävs då särskilda skäl och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska pröva om adoptionen har gått rätt till, innan barnet lämnar sitt ursprungsland. Vid en enskild adoption utan hjälp av en auktoriserad adoptionsorganisation måste du sköta hela processen på egen hand.

De sökande ska ha fått ett medgivande från socialnämnden i sin kommun innan MFoF gör en sådan prövning. Samma grundförutsättningar gäller som vid internationell adoption att de sökande ska kontakta oss för informationssamtal och sedan genomgå en föräldrautbildning innan medgivandeutredning kan inledas.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan du läsa mer om enskild adoption Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En vuxen som pussar ett barn

Foto: Plattform/Johnér

Nationell adoption

När barn adopteras inom Sverige kallas det nationell adoption. Det handlar då oftast om att den som adopterar har en nära relation till barnet, som till exempel kan vara ett styvbarn eller en släktings barn.

Vill du adoptera ett barn inom Sverige vänder du dig till domstol, som sedan vänder sig till oss med en begäran om utredning. I utredningen ska vi bedöma om adoptionen är till barnets bästa och lämna ett förslag till beslut. Domstolen fattar slutligen beslutet om adoption.

Även vid ansökan om nationell adoption bör man först ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten för att klargöra möjligheten till adoption.

Läs mer om nationell adoption på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta familjerätten

Ta kontakt med vårt kontaktcenter och be att få prata med familjerätten.
Telefonnummer kontaktcenter:
08-591 260 00
E-post kontaktcenter: kontaktcenter@sigtuna.se. Vi svarar på e-post inom 48 timmar.
Besöksadress: Södergatan 20, Märsta

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.