Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Vi som arbetar på enheten Försörjningsstöd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv. Vi har ett nära samarbete med Centrum för Vuxenutveckling och övriga delar av socialtjänsten.