Mina sidor, försörjningsstöd

Mina sidor är dina personliga sidor där du själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd när du har ett pågående ärende, ta del av beräkning och beslut samt skicka meddelanden till din handläggare. Du kan även följa hur det går i ditt ärende.

Så här söker du

Hur du gör för att ansöka för första gången

När du ska ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången ringer du Kontaktcenter på telefonnummer 08-591 260 00. Efter samtalet med kontaktcenter kommer du att bli uppringd av en socialsekreterare inom 48 timmar.

Socialsekreterare på mottagningen gör en förhandsbedömning om din / er rätt till ekonomiskt bistånd och skickar sedan hem en ansökningsblankett till dig / er efter utförd förhandsbedömning.

  • Du lämnar själv ifyllda ansökningspapper och handlingar till Kontaktcenter
  • Ta med din legitimation
  • Inkompletta ansökningar kan leda till ett avslagsbeslut som du har rätt att överklaga 
  • Vid en komplett ansökan kommer en socialsekreterare boka ett nybesök med dig

Vi arbetar för att erbjuda dig ett nybesök inom 14 dagar. Under långa helger och semestertider kan det ta längre tid.