Dödsbo

Dödsbo och bouppteckning

Vid dödsfall ska en bouppteckning förrättas inom tre månader av dödsbodelägarna efter den avlidne.

Om bouppteckning hos skatteverket Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan en bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan. Bouppteckningen kan ersättas om den avlidna personens tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Det får i dessa fall inte finnas någon fastighet eller tomträtt i dödsboet.

En dödsboanmälan är en kostnadsfri samman­ställning av den avlidnes tillgångar och skulder och bör göras så snart som möjligt och helst inom tre månader från dödsfallet.

Gifta eller sambo har försörjningsplikt gentemot varandra även vid dödsfall. Därför räknas hälften av den efterlevande partens tillgångar vid ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden.

Bistånd till begravningskostnader

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaden. Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaden, kan de efterlevande ansöka om ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning i Sverige. Det ekonomiska biståndet man kan ansöka om uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Sigtuna kommun beviljar inte ekonomiskt bistånd till gravsten eller transportkostnad av den avlidne utanför kommunen.

Viktigt att tänka på

Betala inte några räkningar som är utställda på den avlidne om det saknas tillgångar, då begravningskostnaden ska prioriteras. När begravningskostnaden är betalad kan man betala andra räkningar. Efter att socialtjänsten har gjort en dödsboanmälan kan en kopia på dödsboanmälan skickas till fordringsägarna av dödsbodelägarna för att fordringsägarna ska avskriva alla skulder och inte skicka påminnelser eller krav.

Viktigt att göra snarast efter dödsfallet

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Betala inte räkningar för den avlidne, eftersom begravningskostnaden går före alla andra räkningar.
 • Se till bostaden. Säg upp hyresavtalet på lägenheten.
 • Begär uppskov med eventuella räkningar, förklara att dödsboutredning pågår.
 • Säg upp avtal som den avlidne tecknat.
 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
 • Ta kontakt med en begravningsbyrå för begravning. Detta görs av dödsbodelägarna. Begravningsbyråerna tar olika priser för samma tjänster och därför är det bra om man ringer runt och jämför innan begravning bokas.

Checklista

Följande underlag behöver inkomma till dödsbohandläggaren för att en utredning ska kunna göras:

 • Registerutdrag/släktintyg.
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare.
 • Kopia av senaste deklarationen (även från eventuell make/maka, föräldrar).
 • Uppgifter om kontakter på dödsdagen.
 • Uppgifter om fakturor som inkommit efter dödsdagen.
 • Kontoutdrag från samtliga konton tre månader bakåt (även från eventuell
  make/maka, föräldrar).
 • Bankengagemang (översikt över alla befintliga konton, även från eventuell
  make/maka, föräldrar).
 • Uppgifter om försäkringar (liv, gruppliv, facket med mera).
 • Offert eller faktura på begravningskostnader.
 • Eventuellt testamente/äktenskapsförord.
 • Bankfack.
 • Namn, adress och telefonnummer till uppgiftslämnaren.
 • Fordonsinnehav och andrahandsvärdet på fordonet (värderingsintyg, kvitto).
 • Inkomster som inkommit efter dödsdagen.
 • Fullmakt från dödsbodelägare om det är flera.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.