Äldreboenden

Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Du erbjuds en trygg och god omvårdnad

Varje boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. Måltider och omvårdnad ingår och personal finns på boendet dygnet runt. Vissa boenden har inriktning mot omvårdnad av äldre och en del boenden har demensinriktning.

Trygg och god omvårdnad

Ett särskilt boende ger dig en trygg och god omvårdnad. På boendet kan du delta i sociala aktiviteter, både enskilt och i grupp.

Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

Ansökan om reducering av omsorgsavgiften för dig som är ensamstående, med
anledning av dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende.
När du flyttar till ett särskilt boende och inte hinner avveckla din tidigare bostad kan
du ansöka om reducering av omsorgsavgift. Du kan få det under en period om högst
tre månader

Se länken under rubruken "Relaterad information".