Flytta till särskilt boende

Här beskriver vi hur det går till när du som äldre i Sigtuna kommun ansöker om plats på ett särskilt boende, väljer var du ska bo och flyttar till ditt nya hem.

Ansök om plats

Särskilda boenden är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

För att få en plats på ett särskilt boende behöver du på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning ha stora behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Du ska också ha svårt att klara din vardag.

För att du ska få en plats på ett äldreboende behöver en biståndshandläggare bedömma om du har behov av en plats. Du som vill flytta till ett äldreboende börjar därför med att ansöka om plats genom att kontakta kommunens kontaktcenter eller genom e-tjänsten nedan.

Beslut

När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig.

Om du har beviljats plats på ett särskilt boende är det nu dags att välja vilket äldreboende du vill bo på.

Hitta ett särskilt boende för dig

När du har beviljats plats behöver du bestämma dig för var du vill bo. Du har 17 stycken boenden att välja på, varav fem finns i Sigtuna kommun och resterande i närliggande kommuner.

Information om alla äldreboenden som du kan välja mellan

Du kan välja fritt mellan alla 17 boenden och om det finns plats på ditt valda boende kommer du erbjudas plats där.

Ditt val görs digitalt via vår hemsida alternativt du kan få en blankett från din biståndshandläggare. Du kan göra max tre val, utan att rangordna. Använder du blanketten, skicka den så snabbt som möjligt till din biståndshandläggare.

Om du väntar hemma kommer du erbjudas det val som först blir ledigt. Om detta dröjer kommer du bli kontaktad av boendesamordnare eller biståndshandläggare med frågan om du hellre önskar plats på annat boende.

Om du väntar på sjukhus eller korttidsplats och det inte finns plats på något av de boenden du önskat kommer du bli kontaktad av boendesamordnare eller biståndshandläggare och erbjudas plats på ett annat boende.

Om du inte själv gör något val kommer du erbjudas plats på det boende med lediga platser som är närmast din nuvarande bostad.

 

Äldre man och omsorgspersonal skrattar tillsammans. Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Erbjudande om plats

När du erbjuds en plats på ett boende så ser rutinerna lite olika ut beroende på om du väntar på sjukhus, på korttidsboende eller hemma.

För dig som väntar hemma

Du som väntar hemma på en plats på ett särskilt boende kommer få ett erbjudande inom tre månader. Det är inte säkert att du kommer erbjudas plats på det boende som du har önskat i första hand.

Den som har störst behov av en plats på ett särskilt boende kommer erbjudas det först. Det betyder att någon som har väntat kortare tid kan få en plats innan dig, om det finns anledning till det.

När en passande bostad blir ledig kommer du bli kontaktad av boendesamordnare. Ansvarig på boendet kommer att kontakta dig för en visning. När du får ditt erbjudande måste du lämna besked dagen efter din visning.

Om du tackar ja till det boende som du erbjuds kommer boendesamordnaren informera enhetschefen på boendet. Ni kommer tillsammans planera din inflyttning, troligtvis över telefon. Anhöriga kan vara med i planeringen om du vill.

När du har tackat ja flyttar du till ditt nya boende inom fem dagar.

Även om du tackar ja och flyttar in på det erbjudna boendet finns möjlighet att ställa dig i kö till ett annat särskilt boende. Det kan dock ta tid innan det finns en plats i det önskade boendet.

För dig som väntar på ett sjukhus

Om du ligger på sjukhus och fått besked om att du fått plats på ett särskilt boende behöver du tacka ja direkt. Det finns inte möjlighet till någon betänketid eller att fortsätta vänta på sjukhuset. Alla dina omsorgsbehov kommer att tas om hand om när du kommer till ditt nya boende.

Om du tackar ja till det boende som du erbjuds kommer du tillsammans med biståndshandläggare och det nya boendet planera din inflyttning. Anhöriga kan också vara med i planeringen.

Det mest nödvändiga, som exempelvis säng, finns redan i ditt nya hem. Det går därför bra att flytta in direkt, så att ni i lugn och ro kan lösa flytt av övriga personliga saker och möbler.

Även om du tackar ja och flyttar in på det erbjudna boendet finns möjlighet att ställa dig i kö om du hellre önskar bo på ett annat särskilt boende. Det kan dock ta tid innan det finns en plats i det önskade boendet.

Om du tackar nej till det boende som du har fått en plats på får du flytta hem till ditt vanliga boende.

Sjukresa/taxi för flytt

Om du behöver sjukresa/taxi för att kunna flytta till det särskilda boendet kan du få det genom att prata med sjuksköterskan på sjukhusavdelningen.

För dig som befinner dig på en korttidsplats

När en plats blir ledig kontaktas du eller närmast anhörig. Redan vid denna kontakt behöver du ge svar på om du vill ha platsen.

Om du tackar ja till platsen kommer en flytt ske skyndsamt, när flytten ska ske bestäms i samtal med boendesamordnare och själva boendet.

Även om du tackar ja och flyttar in på det erbjudna boendet finns möjlighet att ställa dig i kö om du hellre önskar bo på ett annat särskilt boende. Det kan dock ta tid innan det finns en plats i det önskade boendet.

Det mest nödvändiga, som exempelvis säng, finns redan i ditt nya hem. Det går därför bra att flytta in direkt, så att ni i lugn och ro kan lösa flytt av övriga personliga saker och möbler.

Vid flytt från korttidsplats till särskilt boende står du själv för transportkostnaden.

Om du tackar nej till platsen kommer du tillsammans med biståndshandläggare planera för hemgång från korttidsboendet inom tre arbetsdagar.

Avgifter

När du flyttar till särskilt boende kommer du behöva betala för följande:

  1. Hyra för boendet
    Hyran varierar mellan olika boenden. Du tecknar hyresavtal direkt med ditt boende.
  2. Vård- och omsorgsavgift
    Avgift för vård och omsorg är inkomstrelaterat enligt gällande ”maxtaxa”. Det betyder att vi tar hänsyn till din inkomst och vad du har möjlighet att betala. För att detta ska vara möjligt behöver du lämna en inkomstanmälan, läs mer nedan.
  3. Måltider
    Du betalar för alla måltider, till exempel frukost, lunch, middag och mellanmål. Det går inte att få avdrag om det är någon måltid du inte vill äta.

Hyra betalas från och med det datum som står i kontraktet. Hyran debiteras för nuvarande månad. Vård- och omsorgsavgift och måltider debiteras i efterskott. Om du har fått ett boende hos någon utav våra externa utförare kommer hyran att faktureras av ditt nya boende.

Mer information om aktuella avgifter för äldreboenden

Räkna ut din omsorgsavgift

Betalningsalternativ

Kostnader betalas via faktura alternativt e-faktura. Det finns också möjlighet att ansöka om autogiro genom att få en blankett hemskickad till dig från våra avgiftshandläggare eller via vår webbplats.

Lämna inkomstanmälan, inkomstprövning

Din omvårdnadsavgift beror på de inkomstuppgifter du lämnar in. Därför behöver du fylla i en inkomstanmälan. Detta gör du med inkomstblanketten som skickas hem till dig i samband med ditt avgiftsbeslut. Den går också att fylla i digitalt med Bank-ID på e-tjänsten som är länkad nedan. Även ett ombud med fullmakt kan lämna in din inkomstanmälan digitalt, med hjälp av sitt Bank-ID.

Vi behöver underlag som styrker inkomster från exempelvis från Alecta, AMF och utlandspension. Din pension från pensionsmyndigheten hämtar vi automatiskt när anmälan kommer in och du samtyckt till att lämna dina inkomster.

Om du väljer att inte lämna uppgifter som rör dina inkomster kommer du debiteras gällande maxtaxa för omvårdnadsavgift på ditt särskilda boende.

Ansök om bostadstillägg

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Kontakta dem på 0771-776 776 eller besök Pensionsmyndighetens webbplats för mer information.

Så fungerar bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid dubbla boendekostnader

När du som ensamstående flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla din tidigare bostad finns det möjlighet att ansöka om reducering av omsorgsavgift. Det kan du få under en period om högst tre månader och du får inte eller hyra ut eller överlåta din bostad under den tiden. Vi behöver ha din ansökan senast en månad efter inflyttningsdagen. Blanketten hittar du nedan, men du kan också kontakta avgiftshandläggare och be om att få en blankett hemskickad till dig.

Här hittar du blanlett för ansökan Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter

För ditt val finns två olika blanketter att fylla i och skicka in efter bifall av beslut om särskilt boende.

Svarsblankett för särskilt boende Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Val- och bytesblankett för särskilt boende Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.