Kvalitetsresan inom äldreomsorgen

Kompetensutveckling för personalen, kvalitetscertifierade äldreboenden och många nya initiativ och aktiviteter för äldre. Det är bara några exempel på den kvalitetsresa som Sigtuna kommun genomför.

illustrationn på buss som är på väg mot värdig vård och omsorg

Pågående kvalitetsinsatser

Kvalitetscertifierade äldreboenden

Alla våra särskilda boenden (äldreboenden) är kvalitetscertifierade mot ISO-standarden SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.
Det innebär att vi jobbar på ett likvärdigt sätt och mot samma mål oavsett vilket äldreboende det rör sig om.
Läs mer om standarden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Silviahemscertifiering

Flera av våra demensenheter har genomgått en utbildningscertifiering av hela vårdenheter och målet är att alla enheter ska få samma utbildningsbakgrund på sikt.
Certifieringen innebär att all personal på enheten – undersköterskor, sjuksköterskor, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera – blir utbildade i demensvård. Syftet är att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.
Silviahemmet har en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personalen.
Läs mer om Silviacertifieringen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nära Måltid - ett koncept ​

Sigtunas Nära Måltidskoncept är mer än bara menyer och recept. Nu tar vi ett helhetsgrepp om hur vi på Sigtuna jobbar med mat och måltider. Tillsammans skapar vi mat och måltider på våra äldreboenden som ska ligga så nära som möjligt måltiden hemma. ​

För oss är inte en måltid bara det som ligger på tallriken. Det handlar om så mycket mer – om hur maten presenteras, om färgsättningen och hur det är möblerat. Det handlar också om mötet i samband med måltiden där möjligheten ska finnas för exempelvis social interaktion för de som så önskar. Mat och dryck ska också vara aptitlig för ögat och stämningen ska höja lusten för att äta.

Under 2022 börjar vi vår nära måltidsresa med att samtliga medarbetare får en utbildning i mat och måltider. Vi skapar även bättre förutsättningarna för verksamhetens Nära Måltidskoncept.​

Palliativa ombud

Ett tjugotal medarbetare har under 2021 utbildats för att bli palliativ ombud på sin arbetsplats. Utbildningen har genomförts av Palliativt kunskapscentrum, PKC, Region Stockholm.
Utbildningen av flera ombud fortsätter under 2022.

Framtidens korttidsenhet

En insats för att jobba mer strukturerat och metodiskt med korttidsenheten. Målet är att de som lämnar korrtidsenheten ska vara i bättre skick när de lämnar enheten än när de kom dit för att på så vis blara sig bättre hemma. Det handlar om att arbeta multiprofesionellt.

Ung Omsorg

Ett samarbete med Ung Omsorg där unga anställs för att jobba extra inom äldreomsorgen med enklare uppgifter som ska sätta guldkant på de äldres vardag. Målet är att ge de unga en introduktion in i arbetslivet och ett intresse för att jobba inom äldreomsorgen.
Läs mer Om Ung Omsorg och deras koncept här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtida kvalitetsinsatser

Heltidslyftet

Heltidslyftet startar hösten 2022 och är en satsning för att öka andelen heltidsanställda inom äldre-och omsorgsförvaltningen. Med fler egna anställda som jobbar heltid så ökar kontinuiteten och därmed kvaliteten på den omsorg som vi ger.

Satsning på språk

En ambition att höja språknivån inom äldreomsorgen. Alla ska uppnå en miniminivå, motsvarande gymnasienivå. För att veta vilka insatser som krävs - på både individ- och organisationsnivå - planeras ett språktest genomföras av alla medarbetare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.