Vilket stöd kan jag få?

Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag. Insatser i form av stöd, omsorg och service kan även erbjudas dig som är över 18 år och i behov av det.

Innehåll på denna sida

De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Du kan till exempel beviljas hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende. Målsättningen är att underlätta för dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

I Sigtuna kommun finns äldreomsorg för finsktalande, vilket innebär att du kan få vård och omsorg av personal som pratar finska.

Uppgifter om dina personliga förhållanden skyddas av sekretesslagen och av bestämmelsen om tystnadsplikt och hanteras med hänsyn till Dataskyddsförordningen, GDPR.

Se information om avgifter längre ned på sidan.

Du kan när som helst under dygnet använda våra digitala tjänster för att ansöka om äldreomsorg och övrigt stöd.

Sigtuna kommun erbjuder en säker digital kommunikationsplats som heter Mina sidor där du kan registrera uppgifter om dig själv såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Då kan uppgifterna hämtas till de e-tjänster du använder som är anslutna till Mina sidor.

Logga därför gärna in på Mina sidor redan nu och skriv in dina kontaktuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.