Hemtjänst, hemhjälp

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt från serviceinsatser några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.

Eget val inom hemtjänsten

Från den 1 april 2021 kommer du som är beviljad hemtjänst kunna välja mellan utförarena Adeocare AB Pdf, 354.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Olivia Hemomsorg AB Pdf, 299.5 kB, öppnas i nytt fönster. som utförare av din hemtjänst. Du kan däremot inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Eget val av utförare bygger på att du som har hemtjänst har möjlighet att välja den utförare som du uppfattar ger den bästa kvaliteten. Det innebär att du kan byta utförare om du inte är nöjd med de insatser som utförs. Du kan också avstå från det fria valet men blir då tilldelad en utförare som har kapacitet.

Kan jag göra om mitt val?

Önskar du byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare och bytet sker 10 dagar därefter. Om den 10:e dagen skulle infalla på en helg, sker bytet nästkommande vardag. Om den utförare du önskar byta till inte har kapacitet får du en placering på turordningslistan och din biståndshandläggare kontaktar dig när det finns kapacitet för bytet.

I det avtal som kommunen tecknat med de privata utförarna Adeocare och Olivia Hemomsorg finns ett så kallat kapacitetstak på 60 procent, vilket innebär att en utförare maximalt kan få 60 procent av den totala hemtjänsten. Du kan därför inte vara säker på att omgående få byta till ny utförare. Det beror på hur fördelningen av beviljade timmar mellan dessa två utförare ser ut.

Finns det krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd måste utföraren följa gällande lagstiftning och leva upp till de kvalitetskrav som politikerna beslutat. Utföraren måste även vara godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det innebär att äldre- och omsorgsnämnden har insyn i utförarens verksamhet för att garantera en god kvalitet. All hemtjänstpersonal oavsett utförare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

De privata utförarnas uppdrag gäller mellan klockan 06.30 och 22.30. Insatser som trygghetslarm och hemtjänst under natten mellan klockan 22.30 och 06.30 kommer även fortsättningsvis att utföras i kommunens regi och ingår inte i val av utförare.

Tilläggstjänster

Utförarna kan komma att erbjuda tilläggstjänster som exempel trädgårdsarbete eller annan tjänst som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Dessa tilläggstjänster tar utföraren ut en extra kostnad för. Du betalar detta direkt till utföraren.

Om du vill byta hemtjänstutförare

Du kan vända dig till Kontaktcenter på telefon 08-591 260 00
för att komma i kontakt med den biståndshandläggare som har
hand om det geografiska område där du bor. Biståndshandläggarna
har telefontid varje vardag klockan 09.00 - 10.00.