Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Demenssjukdomarna gör det svårare att tänka, planera och kommmunicera. Invånare som drabbas av någon form av demenssjukdom kan ansöka om hjälp och stöd i olika former av kommunen. Kontakta din vårdcentral om du eller en närstående vill göra en utredning. På den här sidan kan du läsa mer om vilket stöd som finns att söka.

Vanliga kännetecken på demens är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Vi arbetar för att underlätta för personer med minnessvikt och dennes närstående genom att ge stöd, råd och vägledning.

Det finns att ansöka om:

  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet
  • Särskilt boende för personer med demens
  • Hemvård
  • Kognitiva hjälpmedel
  • Korttidsplats
  • Utbildning och handledning

Har du frågor som rör kognition eller om du önskar vägledning, råd och stöd kontakta oss gärna.

Är du anhörig?

​Du som är anhörig och stöder en närstående med demens i vardagen kan ibland själv behöva stöd.

Klicka här för att komma till information om anhörigstöd.

Boende för personer med demens

Du som har en demensdiagnos och inte längre har möjlighet att bo kvar i det egna hemmet kan ansöka om särskilt boende med inriktning demens.

Klicka här för att komma till information om demensboende.

Längre ned på sidan kan du också klicka dig vidare för att veta hur du ansöker.

Dagverksamhet för personer med demens

Personer med demenssjukdom har möjlighet att ansöka och delta i dagverksamheten en eller flera dagar i veckan beroende på egna önskemål och behov. Målsättningen är att genom aktivering och social stimulans hjälpa personer med demenssjukdom att bibehålla funktioner, bryta isolering och få struktur i sin vardag. Dagverksamheten kan även fungera som avlastning för anhöriga.

Kommunen har tvp dagverksamheter på Ymers särskilda boende, och längre ner på denna sida kan du klicka dig vidare för att veta hur du ansöker.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.