Äldre

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Sigtuna kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Målet för äldreomsorgen i Sigtuna kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Äldre kommuninvånare ska så långt det är möjligt kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.

 • Anhöriga och frivilliga

  Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

 • Mötesplatser, träffpunkter

  Om du vill träffa andra och delta i olika aktiviteter finns Träffpunkten i Märsta centrum.

 • Vilket stöd kan jag få?

  Insatser i form av stöd, omsorg och service kan även erbjudas dig som är i behov av det.

 • Demens

  Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på sjukdom eller skador i hjärnan.

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Hemtjänst, hemhjälp

  För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst.

 • Trygghetsringning

  Är du ensamboende pensionär i Sigtuna kommun utan hemtjänst och vill känna dig lite tryggare hemma?

Vi ska bli ännu bättre

Sigtuna kommuns mål är att kunna erbjuda en äldreomsorg som är bland de bästa i Sverige.
För att komma dit har 30 åtgärder tagits fram – där 17 av dem redan införts. Det handlar om allt från satsningar på ny digital välfärdsteknik och aktiviteter för seniorer till kompetensutveckling av personalen och ökad bemanning.
Åtgärdslistan som ska göra vår äldreomsorg bland de bästa i Sverige.