Äldre

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Som invånare i Sigtuna kommun ska du ha inflytande över din vardag och kunna leva aktivt hela livet. Målet för vår äldreomsorg är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Äldre kommuninvånare ska så långt som möjligt kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.

Vi ska bli ännu bättre

Sigtuna kommuns mål är att kunna erbjuda en äldreomsorg som är bland de bästa i Sverige.
För att komma dit har 35 åtgärder tagits fram – där 26 av dem redan införts. Det handlar om allt från satsningar på ny digital välfärdsteknik och aktiviteter för seniorer till kompetensutveckling av personalen och ökad bemanning.

Åtgärdslistan som ska göra vår äldreomsorg bland de bästa i Sverige.

Äldreomsorgsplanen

Vård- och omsorgsnämnden har haft i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Syftet med äldreomsorgsplanen är att ha en långsiktig plan som kan skapa en stabil äldreomsorg som tillhör en av de 50 bästa i landet.

En god kvalitet inom äldreomsorgen börjar alltid i mötet mellan den enskilde och medarbetaren. Genom att lära känna den enskilde och vara lyhörd för behoven, skapar vi förutsättningar att kunna arbeta relationsinriktat i varje möte och kan på så sätt också utveckla förtroendefulla relationer.

Äldreomsorgsplanen fokuserar på utvecklingsområden som är prioriterade för att nå en ökad kvalitet.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens Äldreomsorgsplan 2022-2026 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Varje år deltar Sigtuna kommun i en undersökning från Socialstyrelsen för att ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Resultaten används för att jämföra och förbättra omsorgen för de äldre i kommunen. Efter att ha sett resultaten från undersökningen, har vård- och omsorgsnämnden beslutat att förvaltningen behöver stärka och förtydliga arbetet för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Åtgärdsplanen för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun tydliggör hur nämnden planerar att arbeta för att nå en ökad kvalitet för den äldre personen och därmed nå äldreomsorgsplanens prioriterade utvecklingsområden.

Här kan du läsa åtgärdsplanen för ökad kvalitet inom äldreomsorgen Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.