Publicerad:

Har du sett invasiva arter? Vi berättar hur du hanterar dem!

Alla markägare har ansvar att hantera invasiva växter som växer på sin mark. Om du upptäcker invasiva arter på kommunal mark kan du enkelt anmäla det via vår felanmälan. Du kan också rapportera till Artdatabanken. Har du stora mängder på tomten måste du packa dem i säckar och åka till Återvinningscentralen.

Ansvaret för att bekämpa invasiva främmande växter som finns med på EU:s lista ligger hos fastighetsägaren. Detta gäller allt från kommuner och stora privata markägare till villaägare. Alla som äger eller förvaltar mark har en skyldighet att följa reglerna.

Så här anmäler du invasiva arter

Om du ser en invasiv art - växt eller djur - på kommunal mark kan du rapportera in det. För att ta reda på om marken du står på är kommunal, följ länken till vår felanmälan för utemiljö via din mobiltelefon.

Här kan du göra en anmälan om invasiva arter på kommunal mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är också välkommen att rapportera till Artdatabanken. På deras hemisda kan du hitta en förteckning över invasiva arter och skicka in dina observationer.

Artdatabankens hemsida om invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för markägare

  • Om du har stora mångder invasiva arter på din tomt, släng dem inte i soporna hemma. De ska istället kastas på Återvinningscentralen i förslutna säckar. På Återvinningscentralen finns märkta kärl för detta ändamål.
  • Vid mindre mängder kan du slänga dem i brännbart.

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen. De ansvarar för att besluta om åtgärder och se till att de genomförs. Om du är markägare kan du även kontakta Länsstyrelsen Stockholm för råd och stöd om bekämpning av invasiva arter.

Kontakta Länsstyrelsen Stockholm med frågor om invasiva arter på din mark!

  • E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
  • Telefonnummer: 010-223 10 00
Lila och rosa blommor.

Blomsterlupin är en vacker blomma som dessvärre är invasiv och tränger undan annan växtlighet med kraft. Foto: Mikael Svensson/Johnér

Ett bi sitter på gula mindre blommor

Kanadensiskt gullris är ett exempel på en invasiv art. Foto: Jens Rydell/Johnér