Publicerad:

Nu kan invånare från Ukraina ansöka om folkbokföring i Sverige

Sedan 2022 har du som är ukrainsk medborgare kunnat vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Nu kan du ansöka om att bli folkbokförd i Sverige, med samma rättigheter och skyldigheter som andra som bor i Sverige.

Ukrainare i Sverige som haft uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige, kan nu folkbokföra sig här. Det betyder att du har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor i Sverige från den dag du har folkbokfört dig.

EU har samtidigt fattat beslut om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Du kan också välja att fortsätta bo i Sverige enligt massflyktsdirektivets regler.

Folkbokföring betyder att du är registrerad hos Skatteverket och att du får ett svenskt personnummer. Om du väljer att folkbokföra dig kommer du inte längre att vara inskriven och få dagersättning från Migrationsverket, utan du måste själv se till att du får en inkomst. Du kan ha rätt till olika ersättningar via det svenska socialförsäkringssystemet. Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt bistånd via kommunen om du inte kan försörja dig själv.

Som folkbokförd måste du betala dina fakturor själv. Faktura för hyra, bredband, el och hemförsäkring kommer att skickas hem till dig. Om du inte har någon inkomst och behöver ekonomiskt bistånd, kontaktar du oss på Sigtuna kommun. Ring då till Sigtuna kommuns kontaktcenter på telefonnummer 08-591 260 00. Du kan också besöka kontaktcenter i kommunhuset på Södergatan 20 i Märsta.

Du som är mellan 20 - 65 år och söker arbete ska skriva in dig i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Du kan göra detta på ett servicekontor. Du ska ansöka om etableringsersättning och blir sedan kallad på besök till Arbetsförmedlingen där du får stöd kring hur du kan hitta arbete i Sverige.

Du som är över 65 år kan ansöka om äldreförsörjningsstöd på ett servicekontor.

Utsidan av ett kontor med stora glasfönster.

Foto: Sigtuna kommun

Hur ansöker du om folkbokföring?

Besök ett servicekontor och lämna in din anmälan om folkbokföring. Du behöver också boka tid för identitetskontroll. Personalen på servicekontoret kan boka tolk på ukrainska.

Servicekontoret i Sollentuna ligger längs samma pendeltågslinje som Märsta. Adress till servicekontoret i Sollentuna: Hvidovrestråket 5F

Du kan gå till ett annat servicekontor om det passar dig bättre. Här kan du se alla servicekontor i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information från Skatteverket om att bli folkbokförd i Sverige om du kommer från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vad som händer på Statens servicecenter om du är från Ukraina och vill folkbokföra dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.