Publicerad:

Nu har vi öppnat Badhusbryggan i Sigtuna!

Från och med den 14 juni är vår nya brygga öppen för allmänheten.

Från tidigt 1900-tal till 1940-talet fanns det ett kallbadhus längst strandpromenaden i Sigtuna. På samma plats har vi nu byggt en ny brygga där invånare kan njuta av Mälaren på nära håll.

Badhusbryggan i Sigtuna

Arbetet med bryggan har genomförts mellan september och mars för att minimera påverkan på ekosystemet. Sponten som sitter runt bryggan har använts för att hålla borta vattnet under projektets gång. Den får vi ta bort först efter den 1 september för att inte störa djur- och växtlivet i vattnet. Vi har därför satt tillfälliga staket runt bryggan för att göra den säkrare.

Badhusbryggan i Sigtuna